Tarievenlijst Fysiotherapie

Intake, onderzoek en screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Behandeling
Manuele therapie
Psychosomatische fysiotherapie
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
Telefonische zitting
Toeslag voor uitbehandeling
Inrichtingstoeslag
Niet nagekomen afspraak
Eenvoudige, korte rapporten
Uitgebreide rapporten

Tarieven per 1 januari 2023

Tarievenlijst Fysiotherapie

€ 52,50
€ 47,50
€ 37,50
€ 47,50
€ 47,50
€ 60,-
€ 35,-
€ 17,50
€ 12,50
€ 35,-
€ 50,-
€ 80,-