Hulp bij uitvoering Wkkgz

By 3 oktober 2017nieuws

Sinds 1 januari 2017 is de de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Als praktijkeigenaar en/of leidinggevende heeft u de taak om de de fysiotherapeuten in uw organisatie te informeren over de verplichtingen die volgen uit de Wkkgz en hoe hier binnen de eigen organisatie mee wordt omgegaan. De Wkkgz heeft onder andere betrekking op:

1. Klachten
Fysiotherapeuten zijn wettelijk verplicht om:
– Een klachtenregeling te hebben;
– Patiënten gratis toegang te bieden tot een klachtenfunctionaris;
– Aangesloten te zijn bij een geschillencommissie;
– Uw patiënt kan telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor kosteloos advies  en ondersteuning bij het indienen van een klacht en het zoeken naar een oplossing;
– Het KNGF heeft in overeenstemming met Zorgbelang Nederland een Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie opgesteld, klachtenfunctionarissen zijn aangesteld en het Reglement Geschillencommissie Fysiotherapie is erkend door VWS;
– KNGF-leden zijn automatisch kosteloos aangesloten bij de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie, waarmee hun patiënten ook gratis toegang hebben tot klachtenfunctionarissen.

Meer over de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie en hoe u zich als niet-KNGF-lid kunt aanmelden.

2. Patiëntveiligheid
Fysiotherapeuten zijn door door de Wkkgz verplicht om meer aandacht te besteden aan de patiëntveiligheid, zoals:
– Het veilig melden van incidenten;
– Controleren van  functioneren nieuwe zorgverlener;
– Schriftelijke overeenkomst met zorgverleners;
– Uitbreiding meldplicht bij Inspectie voor de Gezondheidszorg;
– Informatieplicht over incidenten en keuze-informatie patiënt.

Meer over patiëntveiligheid en hoe u kunt voldoen aan de verplichtingen.