Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Sinds januari 2006 heeft u geen verwijzing meer nodig om naar een (gespecialiseerd) fysiotherapeut te gaan. Heeft u klachten van uw bewegingsapparaat dan kunt u meteen een afspraak maken. Het doel is het mogelijk maken van een snellere aanpak van klachten, die met fysiotherapie te behandelen zijn. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij u wel een verwijzing nodig heeft van specialist of huisarts, namelijk:
– Klachten die voorkomen op de lijst ‘chronische aandoeningen’ (‘lijst Borst’);
– Aan-huis-behandelingen.

Screening
Wanneer u zich, zonder verwijzing, meldt bij de fysiotherapeut vindt er eerst een screening plaats. Tijdens het vragengesprek inventariseert de fysiotherapeut of uw klachten geïndiceerd zijn voor fysiotherapeutische behandeling. Daarnaast worden er een aantal vragen gesteld, die nodig zijn om te beoordelen of de fysiotherapeut u zonder verwijzing in behandeling kan nemen.

Mocht uit de screening blijken dat uw klachten geschikt zijn voor behandeling, dan brengt de fysiotherapeut, met uw toestemming, uw huisarts hiervan op de hoogte middels een brief. Uw huisarts blijft immers de centrale persoon in het coördineren van uw zorg. Het voordeel is dat de therapie meteen opgestart kan worden, want hoe sneller u behandeld wordt, des te sneller u herstelt.
Wanneer de fysiotherapeut twijfelt over het goed kunnen behandelen van uw klacht, zal hij/zij u adviseren contact op te nemen met de huisarts of specialist en zal er een korte, schriftelijke rapportage voor de huisarts opgesteld worden.

Vergoeding: natura of restitutie?
Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie. U ontvangt dan een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang. Al onze fysiotherapeuten hebben een contract met alle zorgverzekeraars en wij zullen zelf uw factuur declareren bij uw zorgverzekeraar, mits u hiervoor vergoeding heeft uit uw aanvullende verzekering. De tarievenlijst is dus alleen van belang indien u zelf de behandelingen moet betalen. Klik hier voor onze tarievenlijst.

Chronische indicatie
Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die door de overheid is samengesteld (ook wel ‘lijst Borst’ genoemd). Dit kan bijvoorbeeld gaan om (langdurige of steeds terugkerende) gezondheidsproblemen of om een operatie die u heeft ondergaan. Voor deze aandoeningen wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Bij sommige aandoeningen is de vergoeding onbeperkt, in andere gevallen is er een tijdslimiet vastgesteld. Na operaties geldt doorgaans een vergoeding van maximaal één jaar. Uw fysiotherapeut kan u informeren of uw aandoening op de lijst staat.

Heeft u een aandoening die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze vanuit uw aanvullende verzekering vergoed, voor zover u verzekerd bent voor fysiotherapie. Vanaf de 21e behandeling wordt fysiotherapie pas vergoed uit de basisverzekering. Uw eigen risico wordt hiervoor aangesproken, mits u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg, bijvoorbeeld voor een operatie, medicijnen, behandeling door medisch specialist, etc.

Voor elke chronische indicatie geldt dat de eerste 20 behandelingen eenmalig niet worden vergoed. Zowel bij langdurige behandeling (over de jaarwisseling heen bijvoorbeeld) als bij overstappen van verzekeraar kunnen deze behandelingen niet opnieuw in rekening gebracht worden. U moet echter wel jaarlijks eerst uw verplicht eigen risico betalen. Voor jongeren onder de 18 jaar wordt fysiotherapie voor chronische aandoeningen volledig vergoed. Ook het verplicht eigen risico is niet van toepassing bij de behandeling van kinderen tot 18 jaar.

Geregistreerde fysiotherapeuten
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of naar de huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continue de kwaliteit van de fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie.

Binnen onze praktijk zijn alle fysiotherapeuten geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), en voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.

Bron: KNGF / www.defysiotherapeut.com